Business Intelligence

Løsningerne består i individuel rådgivning såsom behovsafdækning, udarbejdelse af kravspecifikation, design af løsninger m.m.

Derudover tilbydes assistance til implementering af løsningerne: Projektledelse, udvikling, support og uddannelse af brugere m.m.
Takket være et samarbejde med andre konsulenter har vi eksperter i integration mellem de forskellige forretningssystemer og til at udvikle rapport-/analyseværktøjer. Herigennem er vi i stand til at skabe helhedsløsninger, hvor alle informationer er tilgængelige uanset datakilde.

Udover arkitektur og integration (ETL med Microsoft SSIS) kan vi levere professionelle BI løsninger på følgende områder:

- Dashboard
- Avanceret reporting (Cognos / Microsoft SSRS)
- Mobile reporting
- Offline dynamisk reporting
- OLAP kuber (Cognos / Microsoft SSAS)
- Balanced Scorecards


Mere om IBM Cognos Business Intelligence
Business Analytics

Top